Samenstelling van het bestuur:

 

J. van Leuveren, voorzitter a.i

Lindy Scholten, secretaris

Arno Hoegen, penningmeester

Bert Veer, relatiemanager

Marjo Hartog, beheer sponsorhome, evenementen

Jos Bouw, technische zaken

Peter Buitenhuis, penningmeester vereniging